Integritetspolicy

OM DIN INTEGRITET

Vi respekterar din integritet och kommer inte att lämna ut din information till tredje part, företag eller individ om det inte är en del av den tjänst du köper av oss eller om det krävs enligt lag. Vi behöver viss information från dig för att kunna erbjuda dig en tjänst. Denna information kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas i det syfte för vilket den tillhandahölls. Ibland kan detta innefatta personlig information som rör din fysiska lämplighet att delta i en av våra turer. Dessa uppgifter kan delas med någon av de anställda som kan vara inblandade i att tillhandahålla en tjänst till dig som en del av den resa du har bokat hos oss.

Du kan när som helst kontakta oss via e-post eller vårt kontaktformulär för att fråga om de uppgifter vi har om dig. Finansiella uppgifter lagras inte på denna webbplats eftersom alla transaktioner sker via vår betalningsfunktion för bandbetalning.

Ansvarsfriskrivning:
Innehållet på denna webbplats och all information som Kirunadogsled ger dig är endast för allmänt bruk och information. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra något av vårt webbinnehåll. Vi är inte ansvariga för användning av webbplatsen eller för tillit till innehållet, eller om webbplatsen är otillgänglig av någon anledning.

OM KAKOR (COOKIES)

Kirunadogsleds webbplats använder cookies och liknande teknik som lagras på din dator, mobiltelefon eller surfplatta, vanligtvis med hjälp av en webbläsare. Cookies används bland annat för att ge besökare tillgång till olika webbfunktioner, för att skilja webbplatsens besökare från varandra, för att analysera hur väl vår webbplats och våra webbtjänster fungerar och för anpassad, intressebaserad marknadsföring. Detta innebär att vi använder personuppgifter i större eller mindre utsträckning, enligt vad som beskrivs nedan, och denna information hjälper oss att förbättra webbplatsen och göra vår digitala kommunikation mer relevant för mottagarna.

Besökare kan frivilligt välja att acceptera användningen av cookies genom att justera sina webbläsarinställningar. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att antingen förhindra att cookies laddas ner automatiskt eller för att kräva att du accepterar varje enskild cookie. Webbläsarinställningarna gör det också möjligt för dig att när som helst radera cookies. Hur detta görs beror på vilken webbläsare du använder. Se ”inställningar/internetalternativ/säkerhet” eller motsvarande meny i din webbläsare för ytterligare instruktioner om hur din webbläsare fungerar. Observera att om du vägrar cookies kan detta påverka funktionaliteten på vår webbplats och andra webbplatser.

LÄNKAR TILL WEBBPLATSER


Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer och Kirunadogsled ansvarar inte för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som lämnar information till eller via dessa webbplatser från tredje part bör därför granska webbplatsernas integritetspolicy innan de lämnar personlig information till dem.